Naši učenici na manifestaciji „Dani edukativnosti mladih preduzetnika“ u Somboru