Рециклирај срцем ! 
8. март 2022.
Концерт ученика – издвојено одељење у Црвенки
9. март 2022.