Концерт ученика – издвојено одељење у Црвенки

Zoom meeting наставника и ученика
9. март 2022.
Наши ученици – наш понос
10. март 2022.