Општинско такмичење из физике
13. februara 2014.
Историја у позном средњем веку (припрема наставника)
14. februara 2014.

О пројекту „Професионална оријентација у нашој школи’’

po_130214Пројекат „Професионална оријентација у Србији„ спроводи Немачка организација за међународну сарадњу – ГИЗ у партнерству са Министарством  просвете, науке и технолошког развоја и сарадњи са Министарством омладине и спорта Републике Србије.

Циљ  пројекта је оспособљавање младих како да промишљено и ваљано одлуче о избору занимања  и образовања, да планирају будућност и  каријеру и укључе се у свет рада. Планирано је да овај пројекат буде спроведен у свим основним,  средњим школама  и у канцеларијама за младе у Србији до половине 2015. год.

Поред примене петофазног модела ПО (1.самоспознаја , 2.информисање о занимањима, 3.могућности школовања, 4.реални сусрети и 5.одлука о избору занимања) као главни циљеви пројекта истичу се :

-остваривање реалних сусрета,

– рад са родитељима на пружању подршке деци,

-изградња мреже школа и партнера и

– промоција ПО у локалној заједници.

Све радионице су замишљене тако да се ученици,  кроз забаву и игру,  баве једном изузетно релевантном облашћу тј, да на прави начин упознају себе и своје способности. Све то ће им касније олакшати одлуку о избору занимања и образовања.

У нашој школи је формиран тим за професионалну оријентацију (ТИПО) који воде психолог  школе  Дамјановић Љиља и наставник географије Поткоњак Снежана у сарадњи са наставницима српског језика, ликовне културе , техничког и информат. образовања  и информатике.

Програм се ове школске године спроводи у одељењима 71  и 83 а од следеће школске године планира се реализација  са свим ученицима 7. и 8. разреда у сарадњи са њиховим одељенским старешинама .

У  фото галерији  можете погледати   продукте са неких од многобројних   радионица које су током  ове школске године реализоване у наведеним одељењима. Ученици су били креативни и радо прихватали сваки метод рада  – израда постера , истраживање ,  игре асоцијације , „азбука занимања „  и сл. 

Опширније  о ПО можете се информисати на     http://profesionalnaorijentacija.org/

Фото галерија