О пројекту „Професионална оријентација у нашој школи’’
13. фебруар 2014.
Часопис „Mатематички лист„ награђује ученике, наставнике и родитеље
15. фебруар 2014.