Молитва за почетак школске године

Учешће ученика у манифестацији Дан Нове Црвенке
16. септембар 2022.
На еко семинару у Сремским Карловцима
18. септембар 2022.