16. новембар – Дан толеранције – толеранција у уметности, науци, спорту