Математичко такмичење „Мислиша 2024“

Награђене ученице и одржана радионица ЦК “ Помоћко“
14. мај 2024.
Од читања се расте
15. мај 2024.