Математичко такмичење „Мислиша 2024“
14. мај 2024.
Радионица  за ученике „Друштвене мреже и болести зависности“
15. мај 2024.