Tim
30. septembra 2014.
Pripreme za vašar – saradnja sa roditeljima
1. oktobra 2014.

O timu za razvoj školskog programa

skolski_program_300914Članovi tima:

Tatjana Golubović, Gordana Pejanović, Snežana Potkonjak, Nada Mjerimačka,  Stevan Hilko, Tatjana Miladinović, Zorka Matić, Danijela Lovre, Ljiljana Kosović, Jelena Kerekeš, Snežana Plavšić, Nataša Grković, Draginja Kukić, Dragana Jojić, Bošnjak Sofija.

Koordinatori  tima :

Dragana Jojić i Gordana Pejanović
Rad tima prati se kroz Zapisnik sa održanih sastanaka i realizaciju planiranih aktivnosti. Tim je radio na izradi novog Školskog programa koji je donet u julu 2014. godine i traje do 2018.godine

Zadaci tima :

-prati izmene Zakona primarnih za osnovnu školu,
-prati izmene nastavnih planova i programa,
-uvrštava izmene  u Školski program kao Aneks postojećem,
-prati realizaciju Školskog programa i njegovu funkcionalnost.

 

Plan rada tima za razvoj školskog programa (link)