,,Весели прваци,,
26. novembra 2014.
Поштујмо родну равноправности у професионалном и приватном животу
27. novembra 2014.

Особине и интересовања у светлу родне равноправности

На часу грађанског васпитања у одељењу  VII-3 и VII-4 у току дванаесте наставне недеље реализована је радионица из програма „Професионалне оријентације“ – „Особине и интересовања у светлу родне равноправности“.  Радионица је повезана са основним грађанским правима а након уводне игрице ученици су добили задатке да у оквиру групе напишу на стикерима што више карактеристика мушкараца и жена, по правилу један стикер једна карактеристика. Стикере су полепили на претходно припремљеним папирима а потом је уследила анализа: шта се најчешће понавља, да ли је било тешко договорити се у групи, ..

У завршном делу час наставник је заменио наслове на врховима листа и позвао ученике на дискусију и аргументацију  „за“ и “ против“ нових листа. Образлажући своје мишљење о новој листи ученици су развили дискусију о стереотипима и о последицима мишљења и понашања руководећи се њима, значају превазилажења стереотипа за уочавање сопствених особина и карактеристика, као и за поштовање туђих.