Особине и интересовања у светлу родне равноправности
27. novembra 2014.
Радионица из програма ПО на часу српског језика
28. novembra 2014.

Поштујмо родну равноправности у професионалном и приватном животу

На часу грађанског васпитања у одељењу  VII-3 и VII-4 у току тринаесте наставне недеље реализована је радионица из програма „Професионалне оријентације“ – „Поштујмо родну равноправности у професионалном и приватном животу“. Радионица је повезана са индивидуалним одговорностима грађана. Час је започет разговором о предрасудама и стереотипима који прате одређена занимања после чега су ученици подељени у групе. У оквиру групе ученици су добили листе са тврдњама на којима су требали, уз заједнички договор и аргументацију, да се определе за домаћинство или каријеру. Након рада уследила је дискусија а закључак је да прихватањем различитости код људи изграђујемо многе вредности али и знања одговорног грађанина. На крају часа ученици су добили листу са питањима за личну рефлексију.