Школска слава
27. januara 2015.
„Eнергија је око нас“ и у нама!
29. januara 2015.

Радионица бр 12 : сазнајем преко интернета куда после основне школе

Једна од  радионица из програма ПО намењена ученицима 8.разреда, предвиђена Годишњим планом активности  носи  назив „Сазнајем преко интернета куда после основне школе“.Радионица је реализована на часу техничког и информатичког образовањa у дигиталном кабинету .

ЦИЉЕВИ:

– развијање дигиталне компетенције кроз прикупљање информација о систему образовања

– претраживање, селектовање, самостално прикупљање релевантних информација са интернета

– развијање вештине групне презентације уз коришћење различитих извора информација

– откривање путева школовања.

Методе: постер, презентација, претраживање на интернету.

Секвенце обуке :

  1. Подела ученика на групе у односу на школе које их занимају
  2. Упознајемо школе и занимања посредством интернета

Групе добијају флајере о средњим школама и могућност да непосредно претражују на интернету; анализирају и представљају школе са следећих аспеката на картицама:

– трајање школовања;

– захтеви које школа поставља пред кандидате и кандидаткиње за упис;

– предмети који се проучавају у сваком од профила школе;

– услови које школе нуде (ученички дом; пракса; могућности за путовање и сл.).

  1. Израда постера за изабране школе
  2. Презентација рада група: Након презентације постери се излажу на видно место у учионици/холу школе тако да буде свима доступно. (Напомена: постери се користе у следећој радионици)
  3. Рефлексија

Време: 45 минута.

Социјална форма: рад у групи.

Модерацијски материјал: Информативни материјали о средњим школама; подаци са интернета, хамер  папири,маркери ,  стикери, боје, папири у бојама;

Радни лист: Аспекти школе.

po_290115_2 po_290115_3 po_290115_1