Дабар 2014
3. decembra 2014.
54. Месец књиге
5. decembra 2014.

Радионица бр 14: опис занимања помоћу мапе ума

Радионица за 8.разред реализована је на часу одељенског старешине  а предвиђена је Годишњим планом активности који је саставио Тим за ПО.

Циљеви радионице:
-развијање компетенције за рад с подацима и информацијама и вештине избора информација;
-препознавање карактеристика занимања и класификовање у категорије;
-упознавање са поступком структурисања и визуализације описа занимања и квалификационог оквира уз помоћ мапирања – мапе ума.
Методе:мапирање, анализа информација.
Секвенце обуке:
1.Подела на групе на основу извлачења цедуља на којима пише занимање
2.Подела материјала који ће групе обрадити методом мапирања, затим , подела на четири групе и позивање на коришћење материјала.
3.Упућивање у методу мапирања:Водитељ: „Пред вама је текст који ћете мапирати. Прочитајте пажљиво текст и приликом читања подвуците једном бојом само кључне речи у сваком пасусу, а другом бојом оне речи које нису кључне, али су важне. Лако ћете запамтити текст док га подвлачите јер до 25% пасуса чине кључне речи, а осталих 75% су „ткиво“ које спаја кључне речи. Након  читања и подвлачења кључних и важних речи, појмова, представите главне идеје из текста симболично, и то на следећи начин: централну тему као кључни појам представите симболично у средиште А4 папира који је хоризонтално окренут. Цртате кључну идеју или главни појам. Централни симбол теме треба да буде величине око 5 цм у пречнику и представљен на средини хоризонтално постављеног папира, и то без икаквог уоквиравања и у најмање три боје. Око централног симбола уцртајте неколико дебљих главних грана. На гранама нацртајте симболе или слике кључних речи као карту сећања. Гране
треба да се уцртавају под углом од 45 степени, како би подржавале облик нервне ћелије у нашем мозгу. У наредном кораку главне гране се даље разгранавају на гранчице, такође под углом од 45 степени, па онда на њима нацртајте цртеж или симбол важних идеја и појмова који су у вези са најважнијим појмовима које сте већ нацртали на дебљој грани. Користите што више боја и покушајте да симболе и цртеже представљате тродимензионално. Уколико вам је то тешко за представљање, симболички представите кључне појмове како најбоље умете. Није на испиту ликовно умеће. Имајте у виду да свако од вас има своје асоцијације за симболичко представљање и да је мапа ума „лична“ мапа. А ваш задатак јесте да се договорите у оквиру групе око симбола за представљање на мапи и да сачините мапу ума у односу на одређено занимање.“НАПОМЕНА:Док водитељ  објашњава методу, истовремено је демонстрира на флипчарту, како би се видео процес мапирања и изглед мапе ума.
4.Структурисање и визуелизација описа занимања – квалификационог оквира – примена методе мапирања – рад у групи.Група израђује заједничку мапу ума за занимање које чланови групе изаберу. Важно је да представе главне карактеристике квалификационог оквира за дато занимање..
5.Презентација рада група – галеријска шетња
Групе постављају галеријску изложбу својих мапа и одговарају на питања.
6.Завршни коментар водитеља
– указивање на значај мапирања; охрабривање ученика да израде мапу ума за жељено занимање и користе мапирање у свакодневном учењу.
Време:45 минута.
Модерацијски материјали: флипчарт папир, маркери, фломастери.