Маскенбал „познате продице„ у Дечјој недељи
6. октобар 2015.
Дечја недеља у “малој школи“
7. октобар 2015.