Школска слава
27. јануар 2016.
Јавна набавка добара електричне енергије за потпуно снабдевање (ознака из ОПН: 0931000, електрична енергија)
3. фебруар 2016.