Priprema časa učiteljica Nada Gatarić IV razred – nastavna jedinica ”Paukovo delo – Desanka Maksimović”

Priprema časa učiteljica Dragana Bokić – I razred – nastavna jedinica ”Kriva i prava linija”
20. oktobra 2016.
Jesenji kros
25. oktobra 2016.

Priprema časa učiteljica Nada Gatarić IV razred – nastavna jedinica ”Paukovo delo – Desanka Maksimović”

Osnovna škola „Vuk Karadžić“
Trg Duška Trifunovića 7
Crvenka

 

PRIPREMA NASTAVNIKA

Nastavni predmet: Srpski jezik
Nastavnik:Nada Gatarić
Nastavna jedinica:Paukovo delo – Desanka Maksimović
Razred: četvrti
Redni broj časa: 25.
Tip časa: obrad

Celu pripremu mužete pruzeti …OVDE.