Припреме за час
20. septembra 2012.
Дечија недеља
7. oktobra 2012.

Са Прве ликовне колоније основаца Војводине