Представници Министарства просвете и компаније „АQUA VIVA“ у посети нашој школи
25. maja 2017.
Освојиле 3. место за филмић о зависности
30. maja 2017.

Новости из наше библиотеке

С времена на време библиотекар школе Светлена Цаушевић са члановима библиотечке  секције (ученице 4. разреда) одабере  ликовне радове ученика неког одељења нижег основношколског  узраста, те у простору библиотеке или у холу приреди „мале „изложбе „ тих радова осмишљавајући име изложбе,  уз тумачење које треба да има културолошки значај за ученике.

У првом полугодишту то су биле „Сове„ ученика 3/2 (учитељица Наташа Грковић ) са приложеним текстом из Енциклопедије о животињама.

У овом полугодишту ученици 4/ , чија је учитељица Маријана Кљајић , на једном од часова ликовног васпитања имали су тему: „пролеће“. У вези са темом часа библиотекарка је имала петнаестомимутну активност у одељењу уз коришћење речника и проналажење одредница „пролетњи“ и „пролећни“ као  и употребу  „Школског речника„, књиге која у себи садржи речи нашег језика. На нижем узрасту објашњења речи су углавном поједностављена а приоритет с е даје  естетској вредности ученичких радова. Мини – изложба је названа „Пролећни дани у ликовним радовима ученика 4/1“ а родитељи су могли погледати радове приликом посете школи.

Наша библиотекарка се труди да током школске године обиђе већину одељења од 1 до 8 разреда, бар једном,  и у складу са предметом, разредом и темом часа осмисли активност са ученицима, подели фотокопиране делове књига, уради плакате  или предложи ученицима књиге из библиотеке везане за тему часа а у циљу проширивања њиховог  знања.

У сарадњи са наставницима техничког и информтаичког образовања и информатике, библиотекар  организује часове у библиотеци где  уз помоћ рачунара ученици приказују презентације везане за неко књижевно дело, затим  обележавање годишњице рођења неког писца или заједно погледају неко екранизовано књижевно дело уз поређење прочитаног и одгледаног дела.

Осим тога, библиотекарка  помаже ученицима са сметњама у развоју  да лакше савладају читање  и писање ћирилице и латинице  кроз разне вежбе и задавање домаћих задатака.

Ово су само неке од многобројних активности које наша библиотекарка током школске године спроводи у сарадњи са учитељима и наставницима  а има их веома много.