Škola za 21. vek

17. maja 2019.

Učenje pomoću tutorijala (programa učitelja) je učinkovitije od učenja uz pomoć nastavnika

U petak, 17.05.2019. godine, učenici 84 na času tehničkog i informatičkog obrazovanja su  debatirali  na predhodno dogovorenu hipotezu debate:Učenje pomoću tutorijala (programa učitelja) je […]
15. aprila 2019.

„Drvo problema“-aktivnosti na ČOS-u

Učenici 5/1  odeljenja učili su  na času odeljenskog starešine da kritičkim načinom razmišljanja rešavaju probleme. Grafički su uzroke i posledice problema predstavili preko „drveta […]
15. aprila 2019.

Mikro bit u ulozi kompasa na času fizike

Da se mikrobit može primenjivati u većini nastavnih predmeta dokaz je i čas  fizike. Nastavnik Stevan Hilko prilikom obrade nastavne jedinice „Magnetno polje„ u  […]
12. aprila 2019.

Kritičko mišljenje na časovima engleskog jezika

Na času engleskog jezika  u obradi nastavne  jedinice  „Healhty lifestyle“  u odeljenjima 6/1 i 6/2 korišćena je metoda „grozdova“. Učenici su krenuli od osnovnog […]
8. aprila 2019.

Kritičko mišljenje na času istorije

Nastavnica istorije  Svetlana Trgić primenjuje na svojim časovima znanje stečeno na seminaru „Škola za 21 vek“ pa je tako i nastavnu jedinicu „Prvi srpski […]
31. marta 2019.

Programirajmo uz mikrobit – „Škola za 21. vek“

U našu školu stigli su uređaji koji se odnedavno  primenjuju u savremenoj informaciono-komunikacionoj tehnologiji –MIKROBITOVI a grupa nastavnika pohađala je seminar „Škola za 21 […]