14. marta 2018.

Јавна набавка – Санација пода школско-спортске сале у ОШ ”Вук Караџић” Црвенка (ОПН: 45212290)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација   20.03.2018. год. Врши се измена конкурсне документације
19. februara 2018.

Јавна набавка добара – намирнице за ђачку ужину (ОПН: 15000000 храна, пиће, дуван и сродни производи)

Позив за јавну набавку Конкурсна документација 05.03.2018. год. Одлука о додели уговора
30. januara 2018.

Јавна набавка: набавка добара у области енергетике набавка добара – електричне енергије за потпуно снабдевање према техничкој спецификацији (ОПН: 0931000, електрична енергија)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Спецификација 07.02.2018. год. Допуна конкурсне документације 14.02.2018. год. Одлука о додели уговора 20.02.2018. год. Одлука о поништењу Одлуке […]
22. januara 2018.

Јавна набавка – Услуга извођења екскурзија ученика ОШ ”Вук Караџић” Црвенка

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 02.02.2018. год. Одлука о закључењу оквирног споразума   06.02.2018. год. Оквирни споразум  
7. novembra 2017.

Уговор о куповини уља за ложење ниско сумпорног горива специјално НСГ-С

Уговоро о куповини уља за ложење ниско сумпорног горива специјално НСГ-с можете преузети …овде.
4. septembra 2017.

Јавна набавка услуга – замена неисправног котла 1250 kw и пратећег система у ОШ ”Вук Караџић” Црвенка

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 11.09.2017. год. Измена конкурсне документације Одговор на питење DABICOM CO д.о.о. Београд Одговори на питења Друштво ”Типо котлоградња” […]
14. februara 2017.

Набавка добара – намирнице за ђачку ужину (ОПН: 15000000 храна, пиће, дуван и сродни производи)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација
2. februara 2017.

Јавна набавка добара у области енергетике набавка добара – природни гас за грејање (ОПН: 09123000, природни гас)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 03.02.2017. год. Обавештење о обустави поступка јавне набавке – природни гас за грејање, природни гас 09123000