Preduzetništvo – jedna od ključnih kompetencija učenika