Kompanija ”Sigma” iz Crvenke donirala interaktivnu tablu OŠ ”Vuk Karadžić”