Часови информатике и техничког и информатичког образовања о безбедном Интернету

Дељење брошура за ”Безбедан интернет”
20. decembra 2013.
Зaвршнa свeчaнoст „Дaни инфoрмaтикe у шкoлaмa Вojвoдинe 2013“
21. decembra 2013.

Часови информатике и техничког и информатичког образовања о безбедном Интернету

casovi-informatike-2013У оквиру пројекта „Играј безбедно „ наставници информатике и техничког и инф образовања посветили су у децембру  2013.г. низ часова теми : „безбедан интернет“ .

Ученицима  од 5.  до 8. разреда   представљени  су  сајтови и странице на Интернету  посвећени  безбедности  и заштити деце од злоупотребе  , читани су најуспешнији  литерарни радови  са конкурса „ Играј безбедно „  а представљене су и  ППТ презентације  наших ученика на ову тему .

Велики број ученика укључен је у овај пројекат  а на основу њихових литерарних, ликовних , дигиталних  радова и одговора у анкетама  може се рећи да  имају развијену свест  о добрим и лошим странама Интернета и свесни су какве опасности  их вребају на друштвеним мрежама.