Часови информатике и техничког и информатичког образовања о безбедном Интернету

Дељење брошура за “Безбедан интернет“
20. децембра 2013.
Зaвршнa свeчaнoст „Дaни инфoрмaтикe у шкoлaмa Вojвoдинe 2013“
21. децембра 2013.