Припрема часа учитељица Нада Гатарић IV разред – наставна јединица “Пауково дело – Десанка Максимовић“

Припрема часа учитељица Драгана Бокић – I разред – наставна јединица “Крива и права линија“
20. октобар 2016.
Јесењи крос
25. октобар 2016.