Припрема часа учитељица Нада Гатарић IV разред – наставна јединица ”Пауково дело – Десанка Максимовић”

Припрема часа учитељица Драгана Бокић – I разред – наставна јединица ”Крива и права линија”
20. oktobra 2016.
Јесењи крос
25. oktobra 2016.

Припрема часа учитељица Нада Гатарић IV разред – наставна јединица ”Пауково дело – Десанка Максимовић”

Основна школа „Вук Караџић“
Трг Душка Трифуновића 7
Црвенка

 

ПРИПРЕМА НАСТАВНИКА

Наставни предмет: Српски језик
Наставник:Нада Гатарић
Наставна јединица:Пауково дело – Десанка Максимовић
Разред: четврти
Редни број часа: 25.
Тип часа: обрад

Целу припрему мужете прузети …ОВДЕ.