Набавка добара у обласи енергетике набавка добара-електричне енергије за потпуно снабдевање према Техничкој спецификацији (OPH: 0931000, електрична енергија)

„Eнергија је око нас“ и у нама!
29. januara 2015.
Државни ниво – ДАБАР
7. februara 2015.

Набавка добара у обласи енергетике набавка добара-електричне енергије за потпуно снабдевање према Техничкој спецификацији (OPH: 0931000, електрична енергија)