Први часови из програма „Основи безбедности деце“

Иницијални тестови за ученике V и VII разреда
21. септембар 2017.
Пријем родитеља
23. септембар 2017.