Први часови из програма „Основи безбедности деце“

Иницијални тестови за ученике V и VII разреда
21. septembra 2017.
Пријем родитеља
23. septembra 2017.

Први часови из програма „Основи безбедности деце“

У нашој школи ове недеље одржани су први часови  из програма „Основи безбедности деце“ са ученицима четвртих и шестих разреда.

Предавање на тему „Трговина људима“  је држао инспектор форензике, Милан Лакић.Ученици су пажљиво слушали и били веома заинтересовани а  постављали су и разна питања инспектору у вези са темом. На крају, заједнички су дошли до закључка које ситуације су опасне, како се сналазити и коме се увек треба прво обратити за помоћ.

Овај програм, испланиран у сарадњи  Министарства просвете и  Министарства унутрашњих послова, биће реализован у овој школској години  у виду часова одељенске заједнице,  једном месечно.

Циљ програма је стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова ради подизања безбедносне културе ученика.

     Области које ће бити реализоване кроз наставу су:

  • безбедност деце у саобраћају;
  • полиција у служби грађана;
  • насиље као негативна појава;
  • превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола;
  • безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа;
  • превенција и заштита деце од трговине људима;
  • заштита од пожара и
  • заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода.

Фото галерија