Pripreme za čas

20. oktobra 2016.

Priprema časa učiteljica Nada Gatarić IV razred – nastavna jedinica “Paukovo delo – Desanka Maksimović“

Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Trg Duška Trifunovića 7 Crvenka PRIPREMA NASTAVNIKANastavni predmet: Srpski jezik Nastavnik:Nada Gatarić Nastavna jedinica:Paukovo delo – Desanka Maksimović Razred: četvrti Redni […]
20. oktobra 2016.

Priprema časa učiteljica Dragana Bokić – I razred – nastavna jedinica “Kriva i prava linija“

Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Trg Duška Trifunovića 7 Crvenka PRIPREMA  NASTAVNIKANastavni predmet:Matematika Nastavnik: Dragana Maravić Nastavna jedinica: Kriva i prava linija Redni br. časa: 24. […]
14. februara 2014.

Istorija u poznom srednjem veku (priprema nastavnika)

PRIPREMA NASTAVNIKANastavni predmet:   ISTORIJANastavnik:    NADA MJERIMAČKA               Asistent: VALENTINA RUTOVIĆNastavna tema: EVROPA  U POZNOM SREDNJEM VEKUNastavna jedinica: SVAKODNEVNI ŽIVOT U SREDNJEM VEKU   Redni broj časa: […]
16. oktobra 2013.

Slobodno komponovanje – slikanje na crepovima

Na času  likovne kulture, u okviru nastavnog  plana i programa, nastavnica Vesna Lisica Rupić  obrađivala je nastavnu jedinicu : „Slobodno komponovanje „. Ovom prilikom […]
20. septembra 2012.

Pripreme za čas

Pripreme za čas možete pogledati ovde.  (klikni na naslov)