Вршњачки тим и сусрет са хранитељским породицама

Музички дан „Покажи шта знаш„
3. новембар 2014.
„RECAN fond“ у нашој школи
5. новембар 2014.