Музички тобоган – припрема за завршну манифестацију из области музичке културе

Очистимо Србију
10. juna 2012.
5 + за Анђелу
15. juna 2012.

Музички тобоган – припрема за завршну манифестацију из области музичке културе

Музички тобоган

Наставни предмет: музичка култура

Наставник: Предраг Кнежевић

Наставници – сарадници – Кристина Ковачевић (наставник ликовне културе), Јелена Керекеш (наст. техничког и информатичког образовања), Валентина Рутовић (наст. информатике );

Учесници: чланови музичке секције ,,Љубитељи музике,,  и

Такмичари: ученици петог, шестог и седмог разреда

Корелација : ликовна култура – израда сцене и реквизита
информатика – коришћење и употреба мултимедијалних и техничких елемената

Васпитни циљ: подстицање осећања, сарадње, одговорности при заједничком раду,толеранције и колективног духа

Образовни циљ: развијање и неговање способности за препознавање и уочавање врсте музике,надоградња музичке писмености и културе, развијање способности ка импровизацијама и креативности у стваралаштву

У оквиру музичке секције ,,Љубитељи музике,, планирано је да се у току школске године организује школски  музички тобоган. У припремама и реализацији учествују ученици и наставници наше школе и представници Дома културе у Ццрвенки, који су уступили своје просторије за његово одржавање (07.06.2012. године у 18,00).

Такмичари су одабрани – по три представника из петог, шестог и седмог разреда. са такмичарима су одржаване припреме на којима су се упознавали са концепцијом тобогана и правилима игара.

У припремном периоду одржана је и аудиција за ученике који су учествовали у игри ,,караоке,,.

Музички тобоган садржи осам игара:

питања и одговори:

У овој игри такмичари одговарају на постављена питања а која су у вези са основама музичке писмености у основној школи.

слушни задаци:

Такмичари имају задатак да, на основу слушања, препознају и одговоре тачно који инструмент, композија,плес или дело је у питању. своје одговоре исписују на листовима блока и одговоре окрећу према публици и према жирију.

караоке:

Ова игра је забављачког карактера и упознаје нас са ученицима који су се на аудицији за ову игру показали као најспособнији.

пантомима:

Класична игра пантомиме где је акценат,наравно, стављен на покрете тела.

загонетна личност:

Загонетна личност је из света музике и такмичари треба да погоде о коме је реч, на основу постављених питања и добијених одговора.

игра за публику:

За ову игру, која је забављацког карактера,  потребно је одабрати три такмичара из публике који имају задатак да, не користећи се рукама, поједу шампите испред њих -победник је најбржи такмичар.

компоновање:

Такмичари добијају строфу песме и имају пет минута времена да компонују музику, у стилу у коме желе, и да, на крају, ту строфу и отпевају – жири проглашава победника.

плес:

По један пар из сваке такмичарске групе има задатак да плеше на задату музику тако што ће се потрудити да им балон,кога придржавају главама, не испадне.

Зза сваки тачан одговор  у задацима ученици су добијали одређени број нота које су се на крају сабирале и означиле победника – који су се сладили великим чоколадама, а остали учесници малим.

Реализација:

добра припрема и организација, сарадња са наставницима и заполсенима у дому културе омогућила је да реализација овог малог пројекта не буде тешка и на крају буде веома успешна.

Видео инсерт