Muzički tobogan – priprema za završnu manifestaciju iz oblasti muzičke kulture