Мали фудбал – велики успех !
27. aprila 2012.
Родитељски за осмаке
4. maja 2012.

Нови систем учења за нове генерације

У нашој школи ових дана одржан је и други део семинара – НТЦ СИСТЕМ УЧЕЊА.Тачније,први део семинара одржан је 6. а други део 28.априла 2012.г. у просторијама школе .
Семинар је одржан у виду радионица : моторика ,фина моторика ,асоцијативне технике ,аналогије , загонетне приче и питања. Присутно је било око 50 наставника разредне и предметне наставе као и педагог,психолог и директор школе.
Предавачи су били др. Ранко Рајовић и Урош Петровић.
Др. Ранко Рајовић је извршни директор МЕНСА Србије и председник светског МЕНСА комитета даровите деце, лекар спец. интерне медицине. Аутор је програма НТЦ систем учења, заснован на примени неурофиозиологије у педагогији,а спроводи се у 14 држава Европе (на државном нивоу или у фази пилот пројекта).Аутор је 3 књиге и 2 дидактичке игре (за примену НТЦ програма). Учествовао је у многим пројектима, везаним за примену НТЦ програма (члан је стручног тима владе АП Војводине за увођење билингвалне наставе; члан стручног тима за ЕУ послове АП Војводине; члан стручног тима у Савезу учитеља Србија за рад са даровитом децом итд).
Програм ,, НТЦ СИСТЕМ УЧЕЊА,, има за циљ да стимулише ментални развој деце, развије координацију покрета и моторике,брзину размишљања и закључивања,али и спречи поремећај концентрације и пажње и уједно врши превенцију дислексије.
Програм се спроводи кроз 3 фазе:
• 1.фаза – додатна стимулација развоја синапси (вежбе за моторику, графомоторику и акомодацију ока)
• 2.фаза- стимулација развоја асоцијативног размишљања
1 ниво : апстраховање, визуелизација;
2 ниво : апстрактна класификација и серијација;
3 ниво: асоцијације, музика
• 3.фаза -стимулација развоја функционалног размишљања (загонетне приче; загонетна питања, конвергентно размишљање; стимулативна питања, дивергентно размишљање)
,,Све активности обухваћене овим програмом подстичу стварање синапси и на тај начин стимулишу развој целокупних интелектуалних способности детета. То је веома битно, обзиром да је познато да бројни поремећаји у учењу, већ у ИИ. и ИИИ. разреду основне школе, настају услед недостатка ових активности у раном детињству. Стога је потребно да и наставници и родитељи буду удружени у својим акцијама за напредак и развој детета ,,- сматра др. Рајовиц у разговору са наставницима.
Предавач у другом, изузетно интересантном делу семинара био је Урош Петровић , књижевник , четврти човек у у свету, по коефицијенту интелигенције, под окриљем Менсе, који је коаутор овог новог система учења намењеног генерацијама које долазе и писац много награђиваних књига за децу.
Према њиховим речима, потреба за другачијим начином учења произишла је из лоших резултата које на ПИСА тестовима остварују, последњих година, ученици из Србије и неопходности да се током школовања стиче функционално тј. примењиво знање.